Prinesejo mi kosilo, peljejo me k zdravniku in poskrbijo, da sem umita, počesana in čista.